Ydelser leveret af Typologi+

 

Typologi - profilanalyser, JTI-tilbagemeldinger, supervision og meget mere

Coaching - fortrolige samtaler om dine udfordringer og potentialer

Kurser og foredrag - gå i dybden med eller få et indblik i Typologi+ specialer

Preben Grønkjær, Typologi+