Typologi

Jeg leverer en lang række ydelser, der i større eller mindre omfang bygger på C.G. Jungs typeteori og deraf afledte indikatorer som fx JTI

Umiddelbart kan du rekvirere følgende

  • Profilanalyser - nye eller en kvalificeret opfriskning af tidligere gennemførte
  • JTI-indikatorer - individuelle - i organisationer med efterfølgende opsamling i grupper, fx med inddragelse af Teamkompasset
  • Supervision og sparring - for konsulenter, ledere, psykologer og undervisere, der bruger eller vil bruge typologi som et værktøj i deres praksis
  • Temadage og seminarer - fx om typologi i samarbejde, kommunikation, ledelse mm.
  • Bidrag til kurser – fx hvis du ønsker at inddrage typologi i et kursus du planlægger eller allerede kører

Hvis du har andre behov, ønsker og ideer, så kontakt mig.

 

C.G. Jung,typologi,analytisk psykologi

C.G. Jung

Jungs holdning til typologi

"Tro ikke, at jeg putter folk i den ene eller den anden kasse og siger: "Han er en intuitiv," eller "Han er en tænketype." Mennesker spørger mig ofte: "Sig mig, er den-og-den ikke en tænketype?" Jeg siger: "Det har jeg aldrig tænkt på," og det har jeg ikke. Det er overhovedet ikke til nogen nytte at putte folk i skuffer med forskellige mærkater. Men når man har et stort empirisk materiale, så har man brug for nogle kritiske strukturprincipper, der kan hjælpe én med at klassificere det." (C.G. Jung)