CV for Preben Grønkjær

Beskæftigelse

 • Fra 2019 Selvstændig fagbogsforfatter, coach og underviser
 • 2012-2018 Selvstændig konsulent, coach, forfatter og underviser i Typologi+. 
 • 2009-2013 Specialkonsulent i ledelse, HR Ledelsesakademiet, Region Syddanmark.
 • 2007-2009 Konsulent, HR Uddannelse og Udvikling, Region Syddanmark. 
 • 2006-2007 Konsulent, Personaleudviklingscentret (PUC), Ribe Amt. 
 • Fra 2005 arbejdet med Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) og Jungiansk Type Indeks (JTI). 
 • 1982-2015 Underviser og kursusarrangør på Folkeuniversitetet. 
 • Fra 1982 Foredragsvirksomhed.
 • Fra 1980 Coaching af forskellige fagpersoner, kunstnere og ledere. 
 • 1980-84 Ansat ved Det teologiske Fakultet, Århus Universitet.
 • 1979-82 Underviser på AOF.
 • 1970-79 Studier ved Århus Universitet og arbejdet som teknisk assistent.

 

Uddannelse

• 2008-2009 Coach-uddannelse. Ashridge Accredited Executive Business Coach.

• 2008 Stress Management Konsulent.

• 2007 Projektlederuddannelse.

• 2007 Certificate in Systemic Leadership and Organisation Studies.

• 2006-2007 Systemisk leder- og konsulentuddannelse.

• 2005 Autorisation til MBTI (Myers-Briggs Type Indikator) og JTI (Jungiansk Type Indeks).

• 1979 Magister i idéhistorie.

• 1970 HF-eksamen. 

• 1967 Teknisk assistent. 

• 1965 Realeksamen.

 

Efteruddannelse/kurser

• 2012 Autorisation til at anvende Element B.

• 2008 HR-partneren som coach.

• 2008 Kommunikationskursus.

• 2007 Autorisation til Teamkompasset.

• 2006 Lean-kursus.

• 2006 Autorisation til anvendelse af MBTI Trin II (Myers-Briggs Type Indikator).

• 1984-2006 Deltagelse i kurser, workshops, seminarer og konferencer med internationalt anerkendte jungianske analytikere.

 

Skriftlige arbejder

 

• Bøger: 

– C.G. Jungs menneskesyn. 7. Religion. E-bog-serie Smashwords.com 2023.

– C.G. Jungs menneskesyn. 6. Individuation. E-bog-serie Smashwords.com 2022.

– C.G. Jungs menneskesyn. 5. Drømme. E-bog-serie Smashwords.com 2021.

– C.G. Jungs menneskesyn. 4. Psykisk lidelse og terapi. E-bog-serie Smashwords.com 2020.

– C.G. Jungs menneskesyn. 3. Psykens strukturer. E-bog-serie Smashwords.com 2019.

– C.G. Jungs menneskesyn. 2. Typologi. E-bog-serie Smashwords.com 2018.

- C.G. Jungs menneskesyn. 1. Introduktion. E-bog-serie Smashwords.com 2017.

- Jung's Typology in Work Processes. Smashwords.com 2016.

- Typologiske funktioner i arbejdsprocesser. Smashwords.com 2016.

- Sixteen Types in Eight Team Roles. Smashwords.com 2016.

- Teamkompasset – 16 mennesketyper i 8 teamroller. Smashwords.com 2015.

– Kend din ledelsesstil. Typologi og det personlige lederskab. Dansk Psykologisk Forlag 2013.

- Politikens bog om drømme. Politikens Forlag 2005.

- Forståelse fremmer samtalen. 16 mennesketypers kommunikationsstil. Gyldendal 2004. (Seneste oplag og e-bog udkommet 2012).

- Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber. Hovedland 2000.

- C.G. Jungs analytiske psykologi - En introduktion. Gyldendal 1994. Nyt oplag Hans Reitzel 2010.

- Fri og afhængig. Om mænds forhold til Selvet og til kvinder. Hovedland 1997.

- Jung og skønlitterære tekster. Findes i Vibeke Blaksteen (red.): Tekster og Arketyper. Jung og litteraturlæsning. Dansklærerforeningen 1996.

- Mand søger sig selv - Muligheder for psykisk vækst. Hovedland 1990.

 

• Artikler:

- Jungs typologi i et systemisk perspektiv. Erhvervspsykologi, nr. 3, oktober 2011.

- Typologi i tilpasnings- og overlevelsesstrategier. Erhvervspsykologi, nr. 2, juni 2004.

- Den eksistentielle dimension i almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning. November 2003.

- Organisationens ånd. Ledelse i Dag. Nr. 50 / Efterår 2002.

- Religionens betydning for personlighedens indhold og udtryk. Ledelse i Dag. Nr. 43 / Maj 2001.

- Begrebet "Selvet" hos C. G. Jung. Psyke & Logos, nr. 2, 1994. Dansk Psykologisk Forlag.

 

• Oversættelse af  Jung-tekster fra tysk.

 

• Redigeret tre bøger af Jytte Back Grønkjær.

 

Se hele CV’et her under dette opslag