Beskæftigelse

• Fra 2019 Fagbogsforfatter, coach og underviser.

• 2012-2018 Selvstændig konsulent, coach, forfatter og underviser i Typologi+. 

• 2009-2013 Specialkonsulent i ledelse, HR Region Syddanmarks Ledelsesakademi. 

Proceskonsultation og oplæg på temadage, workshops og seminarer med ledergrupper, afdelinger og institutioner, især vedrørende strategi, visioner og værdier. Har i stort omfang anvendt typologi, herunder Jungiansk Type Indeks (JTI) og TeamKompasset, i forhold til kommunikationsstil, ledelsesopgaver, samarbejdsrelationer, kompetenceudvikling etc., i forbindelse med individuel sparring, temadage, lederkurser og lederudviklingsforløb. Har stillet eget procesværktøj til afdækning af typologiske kommunikationsprofiler til rådighed for akademiet i forbindelse med temadage og kurser. Arbejdet med udvikling af leder- og projektlederkurser og undervisning på sådanne. Bidraget til udvikling af koncept for arbejdsgangsanalyser og gennemførelse af sådanne. Coaching af ledere og medarbejdere. 

• 2007-2009 Konsulent, HR Uddannelse og Udvikling, Region Syddanmark. 

Proceskonsultation og oplæg på temadage, workshops og seminarer. Typologi i forhold til kommunikationsstil mm. Undervisning på lederkurser samt for specialsygeplejersker og lægesekretærelever. Coaching af ledere og medarbejdere. Facilitering af Leanprojekter.

• 2006-2007 Konsulent, Personaleudviklingscentret (PUC), Ribe Amt. 

Proceskonsultation og oplæg på temadage, workshops og seminarer. Typologi i forhold til kommunikationsstil mm. Undervisning på lederkurser samt for specialsygeplejersker og lægesekretærelever. Coaching af ledere. Facilitering af Leanprojekter.

• Fra 2005 arbejdet med Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) og Jungiansk Type Indeks (JTI). Bl.a. anvendt på lederkurser og i forbindelse med ledelses- og organisationsudvikling samt på diplommodul på Journalisthøjskolen.

• Fra 2000 Foredrag, undervisning, seminarer, supervision og konsulentbistand for virksomheder og institutioner vedrørende visioner, værdigrundlag, holdninger, kommunikation, ledelsesudvikling, kreative og innovative processer samt typeidentifikation. 

• 1982-2015 Underviser og kursusarrangør (bl.a. studieleder på fjernkurser) på Folkeuniversitetet - primært i Århus, men også i København, Odense, Esbjerg, Aalborg samt for mange lokalkomiteer - i emner inden for psykologi, religionsvidenskab, eksistensfilosofi, organisationsteori, kommunikation og typeidentifikation. Har i denne sammenhæng fra 2004 udviklet et procesværktøj til afdækning af typologiske kommunikationsprofiler og påbegyndt udvikling af et tilsvarende vedrørende ledelsesstil.

• Fra 1982 Foredrag og seminarer - i Folkeuniversitetets regi, i det private erhvervsliv, i offentlige institutioner, på gymnasier, på seminarier, på højskoler, i foreninger, på Præstehøjskolens efteruddannelse, på præstekonventer, på sygehuse, på lægers efteruddannelse, for alment praktiserende læger, for psykiatere, for neuropsykologer, for Dansk Management Forum / Center for Ledelse (JTI), for OPP Denmark (MBTI), People Tools m.fl. 

• Fra 1980 Coaching af forskellige fagpersoner, kunstnere og ledere. 

• 1980-84 Undervisningsassistent og videnskabelig medarbejder ved Det teologiske Fakultet, Institut for Etik og Religionsfilosofi, Århus Universitet. Undervisning og eksamination på grunduddannelsen samt vejledning og eksamination af specialestuderende inden for psykologiske emner. Undervisningsassistent i religionspsykologi på Institut for Religionsvidenskab, Århus Universitet. Bedømt lektorkvalificeret.

• 1979-82 Kurser på AOF for arbejdsløse i psykologiske emner.

• 1970-79 Studier ved Århus Universitet. Parallelt med universitetsstudiet arbejdet som teknisk assistent i forskellige ingeniørfirmaer, mest hos Cowi og Rambøl.

 

 

Uddannelse

• 2008-2009 Coach-uddannelse. Accredited Executive Business Coach. Ashridge Business School (i samarbejde med Center for Ledelse).

• 2008 Stress Management Konsulent. Probana.

• 2007 Projektlederuddannelse. Implement for Region Syddanmark.

• 2007 Certificate in Systemic Leadership and Organisation Studies. University of Bedfordshire.

• 2006-2007 Systemisk leder- og konsulentuddannelse. MacMann Berg.

• 2005 Autorisation til anvendelse af MBTI (Myers-Briggs Type Indikator) fra OPP Denmark og JTI (Jungiansk Type Indeks) fra Center for Ledelse.

• 1979 Magister i idéhistorie med speciale i antropologiske ideer (menneskesyn).

• 1970 HF-eksamen. 

• 1967 Teknisk assistent. 

• 1965 Realeksamen.

 

Efteruddannelse/kurser

• 2012 Certificeret til brug af Element B

• 2010 International typekonference. Berlin.

• 2008 HR-partneren som coach. Center for Ledelse.

• 2008 International typekonference. København. Center for Ledelse.

• 2008 Kommunikationskursus. Nordisk Kommunikation A/S for Region Syddanmark.

• 2008 Evaluering i et systemisk perspektiv. NovaBerg.

• 2007 Seminar med Karl Tomm. Ny generation af spørgsmålstyper. MacMann Berg.

• 2007 Autorisation til Teamkompasset fra Center for Ledelse.

• 2006 Lean-kursus. Implement for Region Syddanmark.

• August 2006 2-dages seminar om mediation og konflikthåndtering med Kenneth Gergen og John Winslade.

• Marts 2006 Autorisation til anvendelse af MBTI Trin II (Myers-Briggs Type Indikator) fra OPP Denmark.

• Marts 2006 Deltagelse i konference om Lean i administration og service hos Teknologisk Institut.

• Februar 2006 Kursus om PULS-undersøgelse hos Erno Metze Erhvervspsykologer.

• Fra 2005 Deltagelse i erfa-møder om typologi hos Center for Ledese.

• 1984-2006 Deltagelse i kurser, workshops, seminarer og konferencer med internationalt anerkendte jungianske analytikere (Kathrin Asper, Renos Papadopoulos, Michael Conforti, Susanne Short, Aryeh Maidenbaum, Susan Schwartz m.fl.) i Århus, København, London, Assisi.

 

Skriftlige arbejder

 

• Bøger: 

- C.G. Jungs menneskesyn. 6. Individuation. E-bog-serie Smashwords.com 2022.

- C.G. Jungs menneskesyn. 5. Drømme. E-bog-serie Smashwords.com 2021.

- C.G. Jungs menneskesyn. 4. Psykisk lidelse og terapi. E-bog-serie Smashwords.com 2020.

- C.G. Jungs menneskesyn. 3. Psykens strukturer. E-bog-serie Smashwords.com 2019.

- C.G. Jungs menneskesyn. 2. Typologi. E-bog-serie Smashwords.com 2018.

- C.G. Jungs menneskesyn. 1. Introduktion. E-bog-serie Smashwords.com 2017.

- Jung's Typology in Work Processes. Smashwords.com 2016.

- Typologiske funktioner i arbejdsprocesser. Smashwords.com 2016.

- Sixteen Types in Eight Team Roles. Smashwords.com e-book 2016.

- Teamkompasset – 16 mennesketyper i 8 teamroller. Smashwords.com e-bog 2015.

– Kend din ledelsesstil - typologi og det personlige lederskab. Dansk Psykologisk Forlag 2013. Som e-bog 2015. 

- Politikens bog om drømme. Politikens Forlag 2005.

- Forståelse fremmer samtalen. 16 mennesketypers kommunikationsstil. Gyldendal 2004. Som e-bog 2012.

- Organisationens ånd. Realisering af Selvet i virksomheder og andre fællesskaber. Hovedland 2000.

- C. G. Jungs analytiske psykologi - En introduktion. Gyldendal 1994. Nyt oplag Hans Reitzel 2010.

- Fri og afhængig. Om mænds forhold til Selvet og til kvinder. Hovedland 1997.

- Jung og skønlitterære tekster. Findes i Vibeke Blaksteen (red.): Tekster og Arketyper. Jung og litteraturlæsning. Dansklærerforeningen 1996.

- Mand søger sig selv - Muligheder for psykisk vækst. Hovedland 1990.

 

 

• Artikler:

- Forskellige artikler på Ledelsesakademiets hjemmeside fra 2011.

- Jungs typologi i et systemisk perspektiv. Erhvervspsykologi, nr. 3, oktober 2011.

- Typologi i tilpasnings- og overlevelsesstrategier. Erhvervspsykologi, nr. 2, juni 2004.

- Den eksistentielle dimension i almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning. November 2003.

- Organisationens ånd. Ledelse i Dag. Nr. 50 / Efterår 2002.

- Religionens betydning for personlighedens indhold og udtryk. Ledelse i Dag. Nr. 43 / Maj 2001.

- Begrebet "Selvet" hos C. G. Jung. Psyke & Logos, nr. 2, 1994. Dansk psykologisk Forlag.

- Peer - analytisk psykologisk set. Artikel til program for Ibsens skuespil "Peer Gynt" på Aalborg Teater. August 1993.

- Gudstjenestens tid - dybdepsykologisk set. Kirkeblad for Skanderborg Slotsogn m.fl. Juni 1988.

- Dybdepsykologi og myter. Kvan. Februar 1986.

 

• Har oversat Jung-tekster fra tysk:

Nyoversættelse af "Relationerne mellem Jeget og det ubevidste". I "To skrifter om analytisk psykologi". Gyldendal 2001.

Nogle er udkommet i samlingen med titlen "Den analytiske psykologis grundlag og praksis". Gyldendal 1993. I samarbejde med Lene Byrith og Hans Otto Rosenbohm.

 

• Har redigeret følgende bøger af Jytte Back Grønkjær:

- Drømme og individuation. Et analytisk psykologisk studie. Hovedland 1999. 

- Tabt, fortabt, fundet igen. Om tidlige skader på sindet og deres heling. Hovedland 1996.

- På vej til sig selv. Om konfrontation med det ubevidste i livsmidten. Hovedland 1994.