Preben Grønkjær Typologi+

Velkommen på Preben Grønkjærs hjemmeside

På denne hjemmeside præsenterer jeg de emner, jeg arbejder med. 

Du kan finde inspiration til dit eget arbejde med Jungs typologi – herunder Myers-Briggs Type Indikator (MBTI), Jungiansk Type Indeks (JTI) og Teamkompasset – og Jungs øvrige psykologi.

Here, I present the topics I work with. You may find inspiration to your own work with Jung's typology – including Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Jungian Type Index (JTI) and The Team Compass – and other parts of Jung's psychology.