Kurser og foredrag - gå i dybden med eller få et indblik i Typologi+ specialer

Du kan rekvirere mig til at holde et kursus, et foredrag eller et oplæg i din forening, virksomhed, institution, afdeling eller gruppe. 

Jeg har mere end 30 års erfaring med at undervise inden for mine specialeområder. 

Det er startet med mine kurser på Folkeuniversitetet i hele landet. Her har jeg kunnet formulere mine tanker over for nogle meget engagerede deltagere, der har givet mig en uvurderlig feedback. På det grundlag er de fleste af mine skriftlige arbejder vokset frem.

Med denne ballast har jeg kunnet tage ud i virksomheder, på højskoler, i institutioner, i foreninger, i sygehusafdelinger og mange andre steder for at holde kurser, foredrag, temadage og workshops. I disse sammenhænge er det ønsker eller behov hos den enkelte organisation eller gruppe, der sætter dagsordenen.

Jeg har som ansat i regionale HR-afdelinger gennem seks år fået nye indsigter, som nu bliver inddraget i mine kurser, foredrag og skriverier.

Preben Grønkjær,typologi,typologi+,foredrag,undervisning,coaching,typetest,personlighedstest